Reisikindlustus

Teenusetingimused / Privaatsuspoliitika

Teenusetingimused

 1. Üldsätted

  Need teenusetingimused („tingimused“) kehtivad teile ja VIOLET ОÜ-le („meie“) seoses Violet Travel Insurance’i teenuste kasutamisega arvutites ja mobiilseadmetes. Teenuste kasutamist reguleerib ka meie privaatsuspoliitika.

  Teenused on kättesaadavad ainult isikutele, kes on nende tingimustega nõustumise ajal vähemalt 18-aastased.

  Teenuste paigaldamisel, kasutamisel või nendele muul viisil ligipääsemisel nõustute nende tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge paigaldage teenuseid ega kasutage neid muul viisil.

  Jätame endale õiguse neid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta, lisades muudetud tingimused sellele leheküljele. Teie teenuste jätkuv kasutamine tähendab, et olete nende muudatustega nõustunud. Kui te ei nõustu mingil hetkel tingimuste kehtiva versiooni mis tahes osaga, peate kohe teenuste kasutamise lõpetama.

 2. Meie teenused

  Pakume teenuseid, mis võimaldavad teil osta reisikindlustuspoliis oma reisi või aktiivse puhkuse jaoks otse kindlustusfirmalt, mis asub teie elukohariigis. Meie teenuseid kasutades võite kindlustusriski realiseerumise korral esitada kindlustusnõude. Pange tähele, et meie mobiilirakenduse kaudu esitatud nõue kindlustusfirmale on vaid informatiivne ning te peate igal juhul võtma ühendust kindlustusfirmaga kindlustusfirma tingimustes sätestatud tingimustel.

  Teenuste kasutamine on tasuta. Maksate ainult kindlustusfirmale kindlustuspoliisi eest.

 3. Kolmanda isiku teenused

  Teenused võivad sisaldada linke kolmandate isikute teenustele (nt kindlustusfirmad ja makseteenuse pakkuja) ja/või kolmanda isiku teenused võivad olla teile kättesaadavad teenuste kaudu. Nende teenuste suhtes kehtivad vastavad kolmanda isiku tingimused. Lugege kolmanda isiku tingimused hoolikalt läbi, kuna need moodustavad kokkuleppe teie ja vastava kolmanda isiku teenusepakkuja vahel, kus meie ei ole lepingupool.

 4. Kohustused

  Pakume teenuseid kiiresti ning kaasaegsete lahenduste ja tehnikatega, rakendades kõiki vajalikke vahendeid ja meetmeid, et tagada, et teenuste osutamine teile on tasuta.

  Nõustute, et:

  • esitate täpse ja täieliku teave ning vajaduse korral ajakohastate seda;
  • sisestate oma isikuandmed ja reisiga seotud andmed õigesti, õiglaselt ja viivitamatult nii palju kordi, kui teenused seda nõuavad.

  Nõustute, et te ei tohi mingil juhul:

  • vältida või muuta meie rakenduse turvareegleid või aidata ükskõik millisel muul isikul seda teha;
  • häirida või muul viisil kahjustada teenuste normaalset tööd või tegutseda viisil, mis võib negatiivselt mõjutada arvutit või servereid, mida kasutatakse teenuste pakkumiseks või toetamiseks;
  • üritada saada loata juurdepääsu teenustele, teiste inimeste kontodele või teenustega ühendatud arvutitele, serveritele või võrkudele mis tahes muul viisil kui meie pakutav kasutajaliides;
  • küsida või üritada küsida teenuste teistelt kasutajatelt nende kasutajanime ja parooli või muid sisselogimisandmeid või isiklikku informatsiooni.
 5. Kontod ja sisselogimisandmed

  Mõned teenused võivad nõuda, et te registreeruksite ja/või looks konto („konto“). Võimalik, et teil on vaja valida konto jaoks e-posti aadress ja parool („sisselogimisandmed“). Nõustute, et te ei anna oma sisselogimisandmeid kellelegi teisele ega luba kellelgi teisel kasutada oma sisselogimisandmeid või kontot. Olete ainuisikuliselt vastutav sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning te vastutate kõigi nende kasutusviiside eest, sealhulgas ostude eest. Võime eeldada, et igaüks, kes logib teie kontole sisse teie sisselogimisandmetega, on kas teie või keegi teine, kes logib sisse teie loaga. Nõustute meid kohe teavitama teie parooli või konto teadaoleva või kahtlustatava lubamatu kasutamise kohta või mis tahes teadaolevast või kahtlustatavast turvalisuse rikkumisest.

 6. Peatamine ja lõpetamine

  Võime teie konto kasutamise peatada või lõpetada (teid sellest eelnevalt teatades või mitte teatades), kui te ei täida mõnda nendest tingimustest või teenuste tegeliku või kahtlustatava ebaseadusliku või ebaõiglase kasutamise puhul. Konto peatamine või lõpetamine ei piira mingeid meie õigusi, mis meil on teie suhtes nende tingimuste rikkumise puhul.

 7. Vastutust välistavad klauslid

  Püüame hoida teenuseid töökorras, programmivigadeta ja ohutuna, kuid te kasutate neid omal vastutusel. Pakume teenuseid „NAGU ON” ilma igasuguse garantii või tagatiseta.

  Me ei garanteeri, et teil on võimalik teenustele ligi pääseda või neid kasutada teie valitud aegadel ja kohtades, et teenused on töökorras ja vigadeta ning et vead parandatakse. Nõustute, et teenused võivad olla tehniliste toimingute tõttu katkestatud ilma etteteatamiseta. Püüame nii palju kui võimalik ja nii kiiresti kui võimalik parandada teenuste tõrkeid või vigu uuendustega.

  Me ei vastuta mis tahes hilinemise või täitmata jätmise eest, mis tulenes põhjustest, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrollimisulatust, sealhulgas ettenägematud asjaolud. Me ei võta vastutust kahjulike tagajärgede eest, mis võivad tuleneda rünnakust, viirustest, häkkimisest või muust sellest tulenevast turvalisuse rikkumisest.

 8. Taganemisõigus

  Tarbijal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise (kindlustusmakse tasumise) päevast, saates lepingust taganemise avalduse elektrooniliselt Ifi e-büroo kaudu või kirjalikult aadressil:
  If P&C Insurance AS, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn. Lepingust taganemise avaldusel tuleb märkida kindlustusvõtja pangakonto number, kuhu kanda tagastatav osa kindlustusmaksest.
  Ifil on õigus pidada tagastatavast summast kinni kindlustusmakse kuni taganemisavalduse esitamiseni kestnud aja eest. If võib loobuda kindlustusmakse tagastamisest, kui on toimunud kindlustusjuhtum. Taganemisõiguse tähtaja möödumisel kaotab kindlustusvõtja õiguse kindlustuslepingust taganeda.

 9. Intellektuaalomand ja autoriõigused

  Kõik Violet Travel Insurance'i ja selle komponentide autoriõigused on meie omad.

  Nõustute, et tarkvara, selle toimimine, sisu, sealhulgas ekraanilogod ja graafika ning lingid teistele ressurssidele on kaitstud intellektuaalomandi (eriti autoriõiguse) seadustega.

  Nõustute ka mitte reprodutseerima, muutma, rentima, andma, laenama, müüma, levitama ega looma ülalnimetatud elemente mingil viisil ja mis tahes vormis.

 10. Kohaldatav õigus ja jurisdiktsioon

  Kui teie ja meie vahel tekib vaidlus, soovitame tungivalt kõigepealt meiega otse ühendust võtta, et leida lahendus.

  Neid tingimusi reguleerivad Eesti Vabariik seadused ja nõuded esitatakse ainult Eesti Vabariik pädevale kohtule, hoolimata kollisiooninormidest.

 11. Kontaktandmed

  VIOLET ОÜ
  Reg. Nr. 14396013
  Läänemere tee 30, Tallinn, Harjumaa, 13913, Estonia
  info@violetinsurance.app

Privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted

  Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me kogume, jagame ja kasutame teie isikuandmeid ning kuidas te saate oma privaatsusõigusi kasutada.

  Jätame endale õiguse privaatsuspoliitikat ühepoolselt ajakohastada, avaldades uuendatud versiooni sellel saidil.

 2. Isikuandmed, mida me töötleme

  Konto registreerimiseks ja profiili loomiseks Violet Travel Insurance’is peate valima sisselogimisandmed (e-posti aadress ja parool) ning esitama oma põhilised isikuandmed (nt nimi, perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, kodakondsus) ja kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress). Profiilil esitatav teave on kindlustusfirmaga reisikindlustuspoliisi lepingu sõlmimise eeldus.

  Kindlustuspoliisi ostmise protsessis võidakse teil paluda esitada teiste isikute isiklikud andmed (nt nimi, perekonnanimi, sünniaeg), kelle nimele soovite kindlustuspoliisi teha ning kes koos teiega reisivad.

  Kui esitate kindlustusnõude meie teenuste kaudu, saadame kogu nõudega seotud teabe otse kindlustusfirmale ega salvesta seda teavet meie serverites.

  Kogume teavet seadmetelt või seadmete kohta, kus te teenuseid paigaldate või neile ligi pääsete, ning sisselogimisandmete, küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kohta, et tuvastada teie brauser või seade.

 3. Küpsised

  Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse teie internetibrauseris. Kui te pole oma brauseris küpsiste salvestamist keelanud, salvestatakse küpsised meie saidi avamisel. Küpsiseid kasutatakse teie seadme kiireks tuvastamiseks ja selle meeldejätmiseks järgmiste külastuste ajal funktsionaalsuse, eelistuste ja saidi jõudluse eesmärkidel. Küpsiste teavet ei kasutata teie tuvastamiseks.

  Meie saidi toimimise tagamiseks kasutame seansiküpsiseid ja püsivaid küpsiseid. Seansiküpsised salvestatakse teie seadmesse kuni sirvimisseansi lõpuni ja kustutatakse kohe pärast seda. Püsivad küpsised aga salvestatakse teie seadmesse seni, kuni need kustutatakse. Lisateavet küpsiste kohta leiate aadressilt www.aboutcookies.org.

  Saate oma seadmes küpsised keelata või seadistada seadme hoiatama, kui küpsised teie seadmesse saadetakse. Küpsiste keelamine võib mõjutada teie võimalust teenuseid kasutada.

 4. Andmetöötluse eesmärgid

  Kogume ja töötleme teie isikuandmeid, et:

  • tagada teile võimalus kasutada meie osutatud teenuseid tingimuste (lepingu) kohaselt;
  • parandada teenuste kvaliteeti ja/või statistika eesmärgil;
  • vastata teie klienditoega seotud küsimustele (nt kui saadate meile kaebuse);
  • jätta teid meelde järgmiseks korraks, kui külastate meie teenuseid;
  • avastada ja ennetada ebaseaduslikku tegevust või pettust;
  • kasutada, luua või kaitsta meie seaduslikke õigusi jne.
 5. Andmete töötlemise õiguslik alus

  Isikuandmete töötlemise eesmärgil töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui:

  • vajame isiklikke andmeid, et sõlmida teiega kokkulepe või leping, või
  • meil on selleks teie nõusolek, või
  • töötlemine on meie õigustatud huvides ja teie õigused ei ületa neid.
 6. Teie isikuandmete avalikustamine kolmandatele isikutele

  Võime jagada teie isikuandmeid järgmist tüüpi pooltega:

  • kolmandad pooled, kui kasutate nende kolmandate isikute teenuseid (nt kindlustusfirmad ja makseteenuse pakkuja);
  • pädevad ametivõimud ja asutused, kui avalikustamine on vajalik seaduse, määruse või juriidilise nõude täitmiseks;
  • mis tahes muu isik, kui olete selleks nõusoleku andnud.
 7. Isikuandmete kaitse

  Kasutame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis on mõeldud teie kohta kogutud ja töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks. Meie kasutatavad meetmed tagavad turvalisuse taseme, mis vastab teie isikuandmete töötlemisega seotud riskidele.

 8. Andmete säilitamise kestus

  Töötleme teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmete säilitamise kestus määratakse seaduste ja määruste alusel ning andmete töötlemise eesmärkide hindamise ja nende säilitamise vajaduse põhjal.

 9. Teie andmekaitseõigused

  Teil on õigus saada teavet oma andmete töötlemise kohta, tutvuda oma isikuandmetega ning saada nende andmete koopia, mis on meie serverites ja süsteemides. Kogu teave teie profiili kohta ja teie ostude ajalugu on igal ajal teie konto seadete all näha.

  Teil on õigus oma isikuandmete kustutamisele või parandamisele ning võite piirata või keelata oma isikuandmete töötlemist. Neid õigusi täidetakse ainult juhul, kui need on põhjendatud.

  Kui teie isikuandmed muutuvad, saate neid parandada, värskendada või kustutada ebatäpsusi oma konto seadetes või võttes meiega ühendust aadressil info@violetinsurance.app.

  Te võite oma konto lõpetada igal ajal, teatades sellest meile kirjalikult, saates meili aadressileinfo@violetinsurance.app. Konto lõpetamisel ei pääse te enam oma kontole ja andmetele juurde. Konto lõpetamisega jätame endale õiguse mitte kustutada teie andmeid ja dokumente teie ostude kohta, kuid säilitada need, et täita meie õigustatud huve (nt õiguslikke nõudeid).

  Kui me ei vasta seadustes ja määrustes sätestatud tähtaegadele või ei täida teie põhjendatud taotlust, on teil õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus.

 10. Kontaktandmed

  VIOLET ОÜ
  Reg. Nr. 14396013
  Läänemere tee 30, Tallinn, Harjumaa, 13913, Estonia
  info@violetinsurance.app